Budżet projektu łącznie na kwotę 12078755,00 PLN w tym:

• Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń – 571 441,51 PLN
• Utworzenie i wyposażenie w aparaturę badawczo-naukową Laboratorium Chirurgii Miniinwazyjnej, Diagnostyki Obrazowej, Telemetrii– 3 115 061,14 PLN;
• Utworzenie i wyposażenie w aparaturę badawczo-naukową Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii – 5 442 519,66 PLN;
• Utworzenie i wyposażenia w aparaturę badawczo-naukową Laboratorium Biotechnologii –2 871 838,15 PLN;
• Zarządzanie projektem – 28 105,00 PLN;
• Promocja projektu – 49 789,55 PLN.

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa