Postęp i rozwój innowacyjnych badań na światowym poziomie – w tym kierunku zmierza nasza uczelnia.

Postęp i rozwój innowacyjnych badań na światowym poziomie – w tym kierunku zmierza jedna z warszawskich uczelni. Stworzyć nowe i zmodernizować obecne laboratoria SGGW, w tym wyposażyć je w unikatową aparaturę naukowo-badawczą pozwoli 30 mln zł dofinansowania z RPO WM 2007–2013. Będzie to przepustka do rozwoju badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze.

Artykuły powiązane:

Inwestycje. SGGW dostanie 30 mln zł z UE na laboratoria

CENTRUM BADAŃ BIOMEDYCZNYCH – nowoczesne laboratoria SGGW

Powstaje Centrum Badań Biomedycznych

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa