Aparatura WCB (Weterynaryjne Centrum Badawcze). Istota projektu dotyczy utworzenia Weterynaryjnego Centrum Badawczego (WCB), m.in. adaptacji pomieszczeń i wyposażenia w aparaturę zintegrowanego zespołu laboratoriów do badań na zwierzętach użytkowych (świnie, bydło, owce, kozy) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

mającego służyć nowoczesnym badaniom na styku medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt (także rozumianych jako model dla człowieka) oraz badaniom chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa