Laboratorium Biotechnologii

Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków.

Pracownia prowadzi badania eksperymentalne i kliniczne w zakresie metod wspomaganego rozrodu i ich zastosowania w medycynie weterynaryjnej oraz zastosowania procedur biotechnologicznych gamet i zarodków w produkcji zwierząt transgenicznych i ich klonowania. Ponad to, prowadzone są badania nad ksenotransplantacją tkanki jajnikowej i tkanki jąder, zaawansowanymi metodami kriokonserwacji gamet i zarodków, stosowaniem komórek macierzystych do tworzenia gamet, ekspresją genów zarodkowych i matczynych podczas implantacji. Szczególnie zakres działalności eksperymentalnej stanowi wykorzystanie modeli zwierzęcych w badaniu niepłodności męskiej i żeńskiej u człowieka.

Główne kierunki badawcze to optymalizacja procedur produkcji zarodków zwierzęcych in vitro, zastosowanie technik mikromanipulacyjnych a szczególnie docytoplazmatyczna iniekcja plemników (ICSI), docytoplazmatyczna iniekcja dobranych morfologicznie plemników (IMSI), laserowa mikrochirurgia zarodków, biopsja blastomerów i trofoblastu do przed implantacyjnej diagnostyki genetycznej (PGD/PGS) oraz technik kriokonserwacji gamet, zarodków, tkanek jajnika i jąder. W zakresie badań klinicznych stosowane są najnowsze techniki diagnostyczne w postaci wspomaganej komputerowo analizy nasienia (CASA), a także określenia integralności DNA plemników, badanie morfologiczne organelli ruchliwych plemników (MSOME), po klatkowe monitorowanie rozwoju zarodków (TLMED). Techniki te umożliwiają dokładne ustalenia wpływu różnych czynników na procesy fizjologiczne i patologiczne w układzie rozrodczym. Na każdym etapie możliwe jest zastosowanie nowoczesnych metod biologii molekularnej tj. real-timePCR, czy digitalPCR. Współpraca laboratorium Biotechnologii z innymi pracowniami WCB umożliwia prowadzenie badań w zakresie klonowania, transgenezy oraz zastosowania komórek macierzystych w biotechnologii rozrodu.

W Biotechnologii funkcjonują następujące pracownie:
1. Pracownia biotechnologii gamet i zarodków
2. Pracownia andrologii
3. Pracownia badań proteomicznych
4. Pracownia badań transkryptomicznych
5. Pracownia badań pierwiastków śladowych
6. Pracownia cytometrii przepływowej
7. Pracownia modeli kliniczno-dydaktycznych

Wyposażenie

Pracowni


Laboratorium

Chirurgii Miniinwazyjnej, Diagnostyki Obrazowej, Telemetrii

Laboratorium stanowi unikatowy obiekt przystosowany

Czytaj

Laboratorium

Nanotechnologii i Nanoinżynierii

Laboratorium przeznaczone do wszechstronnego badania nanomateriałów najnowszych

Czytaj

Laboratorium

Biotechnologii

Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków.

Czytaj

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa