KONTAKT

Zawsze dostępni!

FORMULARZ

Tel.: 22 5936185, 22 5936191
Adres: SGGW WCB, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa

JAK WYGODNIEJ

Formularz

Wiadomosc wyslana
Dziekujemy!

Informacje kontaktowe


Prof. dr hab. Zdzisław GAJEWSKI
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt Klinika
Kierownik Zakładu Rozrodu Zwierząt Andrologii i Biotechnologii Rozrodu
Tel: 22 5936185, 601292268
Fax: 22 5936191
e-mail: z
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 100
02-797 Warszawa

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa