CELE

Przyspieszamy!

Aparatura WCB (Weterynaryjne Centrum Badawcze)

Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej i jej wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych badań in vivo w zakresie fizjologii i patofizjologii układu pokarmowego i rozrodczego zwierząt użytkowych.

Celem ogólnym jest przyspieszenie tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce i zbliżanie go do poziomu krajów wysokorozwiniętych.

Celem bezpośrednim jest rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych i fizjologicznych w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom.

Przyspieszenie

Tempa Rozwoju

nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce.

baza lokalowa

Stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej.

 

aparatura badawcza

Nowoczesna aparatura badawcza umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych badań.

Cel ogólny

Rozwój nauk weterynaryjnych do poziomu krajów wysokorozwiniętych.

 

Cel bezpośredni

Rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych i fizjologicznych.

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa