Powstaje Centrum Badań Biomedycznych


Postęp i rozwój innowacyjnych badań na światowym poziomie – w tym kierunku zmierza nasza uczelnia.


Czytaj

Opening of Veterinary Research Center in Warsaw


Opening of Veterinary Research Center in Warsaw


Czytaj

Witamy na stronie projektu


Aparatura WCB (Weterynaryjne Centrum Badawcze). Istota projektu dotyczy utworzenia Weterynaryjnego Centrum Badawczego (WCB), m.in. adaptacji pomieszczeń i wyposażenia w aparaturę zintegrowanego zespołu laboratoriów do badań na zwierzętach użytkowych (świnie, bydło, owce, kozy) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,


Czytaj

Cele projektu


Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej i jej wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych badań in vivo w zakresie fizjologii i patofizjologii układu pokarmowego i rozrodczego zwierząt użytkowych.

Celem ogólnym jest przyspieszenie tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce i zbliżanie go do poziomu krajów wysokorozwiniętych.


Czytaj

Budżet


Budżet projektu łącznie na kwotę 12078755,00 PLN w tym:


Czytaj
Unikatowy

Unikatowy

obiekt przystosowany

do realizacji badań eksperymentalnych przy wykorzystaniu zwierząt jako modelu badawczego.

Laboratorium

Laboratorium

Biotechnologii

zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków.

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa